• aktuálne dianie v Budapešti a Maďarsku
  • spravodajský portál o dianí v Maďarsku v slovenskom jazyku
  • Hungary Around the Clock
  • bussines portál
  • anglická časť HVG
  • obchodný spravodaj vydávaný každý mesiac