• American Banker
 • správy z konfliktných oblastí
 • Black Voices
 • www.foxnews.com
 • International Business Times, obchodné spávy
 • Market Watch, obchodné správy
 • New York News
 • New York Times
 • konzervatívny ľurnál
 • vedecký magazín
 • vedecké správy, články a informácie
 • The Wall Street Journal
 • USA TODAY, správy, názory, cestovanie, blogy
 • The Washington Post