• listy so zaujímavými pohľadmi na svet
  • spoločensko-politický týždenník
  • analýzy a komentáre o domácich a svetových udalostiach